Hinnasto

Hinnasto lukuvuosi 2019-2020

Syksy 2019

16 x 30 min. 400,- (á 25,-)
16 x 45 min. 536,- (á 33,50,-)

Kevät 2020

18 x 30 min. 450,- (á 25,-)
18 x 45 min. 603,- (á 33,50,-)

Tunnit ovat yksityistunteja. Pariopetus oman kaverisi kanssa on myös mahdollista, kysy lisää.

Alennukset

Sisaralennus 12 % edullisemmasta/edullisimmista lukukausimaksuista, mikäli samasta taloudesta useampi kuin yksi osallistuu soitto- tai laulutunneille tai jos sama oppilas osallistuu useampaan eri opetukseen. HUOM! Sisaralennus ja toisen soittimen alennus annetaan täysistä lukukausimaksuista.

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut tulee maksaa laskussa mainittuun määräaikaan mennessä. Laskun maksamatta jättäminen aiheuttaa opetuksen keskeytymisen. Ilmoitus keskeytymisestä lähetetään tekstiviestillä.

Maksukehoitus 5 euroa

Opintojen keskeyttäminen

Oppilaan keskeyttäessä opintonsa kevätlukukaudeksi on siitä ilmoitettava 31.12. mennessä.

Poissaolot ja oppituntien siirtäminen

Jos opettaja joutuu perumaan tunnin, on hän velvollinen korvaamaan sen tai järjestämään sijaisen. Jos oppilas peruu tunnin, tuntia ei korvata. Jos syy oppilaan tunnin perumiseen on erityisen painava ja poissaolo katsotaan yhdessä opettajan kanssa soveliaaksi korvata, voidaan tunti korvata lukukauden lopulla rästipäivänä.
Opettaja on sitoutunut olemaan paikalla oppilaan tunnin aikana, joten tästä syystä musiikkioppilaitos ei voi velvoittaa opettajaa korvaamaan poissaoloja.

Poissaolot tulee ilmoittaa suoraan opettajalle tai Jaana Kaupille puh. 050-3452808