Musiikkikoulu

Löydä ja Säilytä Musiikin Ilo!

Musiikkikoulu Piacello on Jyväskylän alueella toimiva tunnettu ja laadukas taiteen peruskoulutusta antava musiikkikoulu. Opetuspisteitä on Muuramessa, Palokassa, Toivakassa ja Vaajakoskella. Musiikkikoulu Piacello tarjoaa tasokasta instrumentti- ja lauluopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opetusvalikoimassamme on pianonsoiton opetus sekä kitaransoiton, rumpujen soiton, sähköbasson soiton, viulunsoiton, sellonsoiton ja huilunsoiton opetus sekä lauluopetus.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää taidekasvatusta. Opetus noudattaa koulutuksen järjestäjän hyväksymiä opetussuunnitelmia, jotka perustuvat Opetus-hallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt, ja ne voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tehtävänä on luoda perustaa emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä elinikäiseen taiteiden harrastamiseen.

Taiteen opiskelun tarkoituksena on avata oppilaille uusia mahdollisuuksia ymmärtää taidetta ja kulttuuria. Tehtävänä on myös kehittää oppilaiden ajattelemisen taitoja ja luovuutta elämän eri alueilla.

Yleisen oppimäärän tehtävänä on kehittää sellaisia taitoja ja tietoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin. Ammattitaitoisten opettajien tehtävä on huolehtia, että oppilaat saavat kattavat tiedot ja taidot ja että kukin edistyy harrastuksessaan omalle persoonalleen sopivalla parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulumme tärkeimpiä linjauksia on, että musiikin harrastaminen on hauskaa ja iloista. Joku haluaa harrastaa harrastuksenomaisesti, joku haluaa edetä tutkintotavoitteeseen - kaikki on meillä mahdollista. Aloittaaksesi laulu- ja soittoharrastuksen sinun ei tarvitse osata mitään. Me opetamme sinua.